przemysldrzewny.com.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

SYLWER certyfikatem FSC

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLWER Sylwia Kajda z certyfikatem FSC W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance, NEPCon wykonał audit w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SYLWER Sylwia Kajda w miejscowości Bełcze. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-001690, obowiązujący w okresie od 24.11.2009 r. do 23.11.2014 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLWER Sylwia Kajda specjalizuje się w produkcji elementów gięto-klejonych z drewna suchego (świerkowego lub sosnowego), głównie łuków. Średnia miesięczna produkcja łuków wynosi 25.000 sztuk. Zakład zajmuje się również produkcją elementów architektury ogrodowej. W ofercie firmy znaleźć można meble ogrodowe, altany, huśtawki, pergole, donice, mostki, domki narzędziowe, wieże dla dzieci, garaże, zadaszenia oraz płoty. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi transportu i montażu oraz realizuje indywidualne zamówienia .

 

Do podłogi idealnie dopasowane

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów aranżacji wnętrzW trakcie urządzania domu każdy element wyposażenia wybieramy starannie, ponieważ wpływa on na wygląd danego wnętrza. Decydując się na konkretną podłogę oraz materiały uzupełniające zwracamy również uwagę, aby były one spójne ze stylem, w jakim utrzymane zostało dane pomieszczenie...

 

Znak Rainforest Alliance dla Baltic Wood

Firma Baltic Wood jest jedynym polskim producentem trójwarstwowych paneli podłogowych, który posiada prawo do posługiwania się certyfikatem Rainforest Alliance.
Znak Rainforest Alliance jest znanym symbolem jakości, potwierdzającym odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych
Znak Rainforest Alliance jest znanym symbolem jakości, potwierdzającym odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Rainforest Alliance to gwarancja, że do produkcji parkietu panelowego Baltic Wood wykorzystywany jest wyłącznie certyfikowany surowiec leśny.
Znak Rainforest Alliance jest znanym symbolem jakości, potwierdzającym odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych
Rainforest Alliance jest międzynarodową organizacją pozarządową, posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju i promowaniu zrównoważonych standardów w leśnictwie, przemyśle drzewnym, rolnictwie oraz turystyce. Przeprowadzone badania pokazują, że certyfikacja z Rainforest Alliance znacząco poprawia bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska.

 

Największy dłużnik polskich eksporterów

Euler Hermes: oceniając mocne i słabe strony polskiego eksportu warto zauważyć, iż mamy zróżnicowaną branżowo produkcję, co cieszy, a z drugiej strony – niepokój budzi brak zróżnicowania kierunków eksportu.

Nasza gospodarka nie jest więc zakładnikiem koniunktury w poszczególnych branżach, ale z uwagą musimy obserwować sytuację rynkową naszych partnerów handlowych – zwłaszcza Niemiec. Na ten właśnie rynek trafia jedna czwarta polskiego eksportu, stąd też ma on kluczowe znaczenie dla polskich eksporterów, gdyż na nim notują też najwięcej zaległości płatniczych.

Autorzy analizy starają się odpowiedzieć na pytania:
Jaka jest obecnie sytuacja i perspektywy biznesu w Niemczech

 • Najbardziej zagrożone branże
 • Rozkład ryzyka w poszczególnych landach

Jak odbija się to na wynikach polskich eksporterów – jakie branże mają największe problemy z odzyskaniem należności od odbiorców z Niemiec. Jak sobie radzić w przypadku braku zapłaty

 • Zwrócenie uwagi na dopilnowanie kwestii formalnych – najczęstsze błędy w tym zakresie
 • Mahnbescheid – postępowanie upominawcze – co trzeba o nim wiedzieć.
 • Wybrane wytyczne odnośnie składanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Ogólna sytuacja i perspektywy niemieckich przedsiębiorstw
Po stopniowej poprawie sytuacji niemieckich firm, z jaką mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych, w bieżącym roku jak i w przyszłym coraz więcej z nich traci płynność finansową.
Wzrost liczby upadłości w bieżącym roku wynika przede wszystkim z załamania się niemieckiego eksportu (spadek o 22% rok do roku w I kwartale) oraz drastycznego zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (analogicznie o ok. 8%, a biorąc pod uwagę wydatki na same urządzenia – aż o 16%). Jak na razie tym śladem nie podąża konsumpcja wewnętrzna (m.in. w I kwartale – wzrost o 0,5%), wzmacniana bodźcami takimi jak rozmaite ulgi podatkowe, dodatki socjalne oraz w szczególności – premie związane z wydatkami proekologicznymi, głównie w motoryzacji. Trend ten jednak nie utrzyma się w przyszłym roku – spodziewany jest nieduży, ale jednak spadek wydatków konsumpcyjnych, wynikający m.in. z dużej niepewności na rynku pracy (liczne bankructwa, wzrost zwolnień grupowych).

Upadłości w podziale na sektory niemieckiej gospodarki
Poniżej prezentujemy statystykę, obrazującą w jakich głównych gałęziach niemieckiej gospodarki mamy w tej chwili najwięcej zatorów płatniczych i upadłości (a w efekcie – także zaległości na rzecz polskich dostawców). Jak widać największy wzrost upadłości wq 2009 roku ma miejsce w niemieckim przemyśle (wzrost o 45% w stosunku do 2008 roku). Kolejno koniunktura pogorszyła się w sektorze usług (upadłości +22,5%) a także w handlu (upadłości +12,6%). Stosunkowo najmniejszy wzrost liczby upadłości jest w budownictwie (+7,4%).

Jak przekłada się to na sytuację polskich firm, będących kooperantami niemieckich przedsiębiorstw?

Naczynia połączone – przemysł maszynowy i wyroby metalowe
Niemieckie przedsiębiorstwa są w dużej mierze uzależnione od eksportu, zwłaszcza maszyn i urządzeń przemysłowych. O ile dzięki temu Niemcy później doświadczyły kryzysu (inwestycje wygasają wolniej niż konsumpcja indywidualna – są to wieloletnie przedsięwzięcia), to także będą wolniej z niego wychodziły (inwestycje przemysłowe będą wzrastać dopiero w ślad za ożywieniem na rynku). Wiele polskich przedsiębiorstw produkujących różnego rodzaju odlewy, odkuwki, części do maszyn doświadczyło i wciąż doświadcza kłopotów z uzyskaniem zapłaty od niemieckich producentów finalnych urządzeń. W ciągu trzech kwartałów br. odnotowaliśmy w efekcie prawdziwą falę kłopotów, a często także idących za tym upadłości polskich firm wyspecjalizowanych w produkcji tychże odlewów i części metalowych. Windykując należności na rzecz polskich dostawców bardzo często spotykamy się z sytuacją, iż niemiecki producent nie otrzymuje należności, sam traci płynność i upada gdyż nie otrzymuje zapłaty od np. inwestora wyposażającego w urządzenia nowe fabryki w Rosji. W ten pośredni sposób polskie firmy doświadczają efektów globalnego pogorszenia koniunktury.

Branża budowlana – lepsza niż w innych sektorach kondycja nie przekłada się na lepsza moralność płatniczą
W tej chwili w Niemczech mamy do czynienia z rządowym (publicznym) programem renowacji budynków, szczególnie użyteczności publicznej i urzędowych. Wiele instytucji wymieniają i remontuje wszystko co się da, nawet jeśli niedawno zakończono poprzedni remont – teraz pod pretekstem ekologii wstawiane są np. jeszcze nowsze okna. W większości przypadków przetargi wygrywają firmy niemieckie ale korzystają przy tym z podwykonawców z Polski lub kupują materiały z Polski (np. wspomnianą stolarkę okienną). Sami otrzymując od instytucji publicznych zapłatę na czas, niestety nie regulują dosyć często terminowo swoich zobowiązań wobec podwykonawców bądź dostawców z Polsk, chcąc w ten sposób kredytować się ich kosztem, poprawić bieżąca płynność finansową. W masowy sposób dotyka to firmy z zachodniej i z południowej Polski, zazwyczaj z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (a wiec wrażliwe na brak bieżącej zapłaty).

Duże przedsiębiorstwa – a co za tym duże kwoty pojedynczych zleceń windykacyjnych to m.in. codzienność polskich eksporterów komponentów i gotowych wyrobów chemicznych. Dosyć duże kwoty zadłużenia – ze strony dużych odbiorców ma także miejsce w branży produkcji na rzecz motoryzacji (części metalowe, gumowe, ale także elektryczne, z tworzyw sztucznych czy tekstylia i inne el. wyposażenia). Wspomniany wcześniej program wsparcia wymiany samochodów poprawił chwilowo kondycję producentów samochodów, ale niekoniecznie dostawców części i ich kooperantów (producenci samochodów zmniejszyli zamówienia aż o ok. 50%, korzystając w dużym stopniu z zapasów magazynowych a następnie renegocjując kontrakty i zmieniając dostawców). Stąd głośne upadłości takich niemieckich koncernów działających w tym sektorze jak Plastal czy Edscha, dlatego wciąż firmy dostarczające części do motoryzacji są jednym z większych zleceniodawców na odzyskanie należności w Niemczech.

Transport – bardzo duża liczba zaległości na rzecz polskich przewoźników
Transport jest branżą borykająca się od jakiegoś czasu (przynajmniej 2 lat) z największymi problemami we wszystkich krajach UE. Niemcy jako największy, w dodatku blisko położony rynek przewozów jest bardzo atrakcyjny dla Polskich firm transportowych, właśnie tam świadczących najwięcej usług poza granicami naszego kraju. Dlatego większość zaległości płatniczych za usługi transportowe polskich firm pochodzi z rynku niemieckiego, chociaż za te usługi odbiorcy źle płacą we wszystkich krajach. Wynika to poniekąd ze specyfiki rynku: zlecenia uzyskuje się z giełd transportowych, jest mało czasu albo nie ma go w ogóle, aby dogłębnie sprawdzić odbiorcę. Są to też często nieduże zlecenia – na kwotę kilkuset –kilku tysięcy euro; na rynku jest duży wybór i rotacja przewoźników – odbiorcy transportu nie są zagrożeni specjalnie perspektywą braku przewoźnika, dlatego świadomie korzystają z tego, regulując płatności za transport w ostatniej kolejności, za pozostałymi dostawcami.

Branża spożywcza – dotychczasowe, jak i nowe sektory zalegające z płatnościami
Dotychczas najczęściej problemów z odzyskaniem należności na rynku niemieckim w branży spożywczej doświadczały firmy przetwórstwa mięsnego. Obecnie notujemy na rynku wzrost ilości zleceń także od eksporterów polskich warzyw i owoców, a także gotowych koncentratów. Wracając do tematu wyrobów mięsnych - mamy do czynienia z dużą skalą opóźnień płatności od niedużych odbiorców z branży gastronomicznej, przez co zalegają z płatnościami niemieccy hurtowi dystrybutorzy polskich wyrobów. Próbując udrożnić te zatory płatnicze, Euler Hermes podejmuje się odzyskania należności tychże dystrybutorów, co nie jest łatwe – właściciele punktów gastronomicznych działają obecnie w warunkach znacznej presji konkurencyjnej, a negocjacje z nimi są utrudnione poprzez ich słaba nierzadko znajomość języka niemieckiego. To kolejny argument za tezą, iż rynek jest w tej chwili systemem naczyń połączonych – kłopoty polskiego wytwórcy mogą wynikać ze złej kondycji drobnego przedsiębiorcy w Niemczech, jeśli takich odbiorców jest dostatecznie wielu.

Nie wszędzie sytuacja jest taka sama – duże różnice ze względu na region, w jakim działa nasz odbiorca
Co prawda uproszczeniem byłoby stwierdzenie, iż w niektórych landach sytuacja jest bardzo dobra i mamy tam do czynienia z małym ryzykiem, tym niemniej warto brać pod uwagę region, w którym działa nasz odbiorca. Wystarczy zauważyć, iż nasz kontrahent w Północnej Nadrenii-Westfalii ma statystycznie trzykrotnie większą szansę na upadłość niż odbiorca z Badenii-Wirtembergii (w pierwszej upadnie w br. 189 firm na każde 10 tysięcy zarejestrowanych, a w tym drugim landzie zbankrutują 63 przedsiębiorstwa na każde 10 tysięcy działających).

Specyfika odzyskiwania należności w Niemczech

Punktem wyjścia są kwestie formalne
Podstawowe i najczęściej podnoszone „zarzuty” dotyczą jakości niezgodnej z zamówieniem oraz opóźnień w dostawach. Warto zadbać o dokładne zamówienie zawierające pełną specyfikację dot. towaru jaki ma być dostarczony, a następnie przy odbiorze towaru dopilnować aby odbierany był on przez osoby do tego upoważnione, które potwierdzą jego właściwą jakość.
Oprócz wspomnianego dokumentowania sprzedaży, trzeba także dbać o szybkie i formalnie poprawne rozpatrywanie reklamacji i wszelkich zastrzeżeń odbiorcy towaru czy usług. Na reklamacje zawsze trzeba reagować, nie można ich zostawiać, uznając, że „jakoś to będzie” z powodu ich oczywistej bezzasadności – także w takim przypadku konieczne jest ich odrzucenie w oficjalnej formie. I znowu: dokumentacja z tym związana powinna być jak najbardziej drobiazgowa – zawierać m.in. szczegóły zamówienie, podpisane odbiory etc.

Postępowanie upominawcze
Postępowanie Mahnbescheid jest postępowaniem upominawczym i faktycznie pozwala na szybkie uzyskanie nakazu zapłaty, o ile dłużnik nie wniesie sprzeciwu. Jest to postępowanie tanie, ale jego minusem jest to, że dłużnik wnosząc sprzeciw od wydanego nakazu nie musi go w żaden sposób uzasadniać, wystarczy aby w określonym terminie odpowiedział, że odmawia zapłaty, aby sprawa została skierowana do postępowania zwykłego. Jak przebiega to postępowanie:

 • Przed sądem musimy być reprezentowani przez prawnika – to on wypełnia odpowiednie dokumenty, które są nieskomplikowane i nie zabiera mu to wiele czasu
 • Stosunkowo łatwo uzyskać sądowe wezwanie do zapłaty, ale nie jest ono jednoznaczne z nakazem zapłaty. W tym celu jest ono wysyłane do dłużnika, który ma 14 dni od doręczenia sadowego wezwania na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli nie skorzysta z tego prawa, to sąd wysyła wykonalny nakaz zapłaty – po jego doręczeniu ponownie dłużnik ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli także na tym etapie nie skorzysta on z tego prawa, mamy wykonalny nakaz zapłaty będący podstawą działania dla komornika.
 • Warto zaznaczyć, iż dłużnik nie musi niczego udowadniać ani uzasadniać wnosząc sprzeciw wobec sądowego wezwania do zapłaty. Można byłoby się spodziewać, iż w tej sytuacji Mahnbeschied będzie martwą instytucją – ale tak nie jest. Dłużnikom bezzasadne protesty po prostu się nie kalkulują – wiedzą, iż i tak w ostatecznym postępowaniu przegrają, ponosząc przy okazji dodatkowe koszty postępowania i odsetek. Jedyny warunek – trzeba dbać o bezsporność naszych roszczeń.


Oprócz dopełnienia formalności, w odzyskiwaniu należności w Niemczech kluczowa jest szybkość reakcji na brak zapłaty.
Trzeba działać bardzo szybko – nie czekać z podejmowaniem działań windykacyjnych. Niemieckie postępowanie upadłościowe przebiega bardzo szybko, a ponadto nikt nie ociąga się (jak często mamy do czynienia w Polsce) ze składaniem wniosku o upadłość. W efekcie odroczenia działania możemy albo trafić w próżnię – firma już upadła a syndyk zamknął listę wierzycieli; albo nawet jeśli nie ogłoszono upadłości – inni, szybciej działający od nas wierzyciele odzyskali swoje należności znacznie uszczuplając majątek dłużnika, który nie wystarczy na pokrycie naszych roszczeń.

Postępowanie upadłościowe niemieckiego dłużnika – zgłaszanie wierzytelności
Zgodnie z obowiązującą od 01.01.1999 r. ustawą Prawo upadłościowe (Insolvenzordnung, InsO), która stanowi podstawę postępowania, wierzyciele zobowiązani są zgłaszać swoje roszczenia nie w sądzie upadłościowym, lecz u syndyka masy upadłościowej (§ 28 ust. 1 InsO). Podczas zgłaszania roszczeń warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Zgłoszenie wierzytelności należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Oznacza to, że także wszystkie dowody dołączone do zgłoszenia należy dostarczyć w dwóch kopiach.
 • Należy dokładnie określić podstawę prawną roszczenia (np. kupno, pożyczka, umowa w sprawie wykonania usług lub robót, realizacja weksla, roszczenie odszkodowawcze).
 • Zgłoszona kwota powinna być określona wyłącznie w EURO, chyba że transakcja będąca podstawa wierzytelności była zawarta w innej walucie – to wtedy w niej tez może być zgłoszona (mimoWiększą liczbę wierzytelności wynikających z jednego stosunku prawnego (np. rachunki za większą liczbę dostaw towarów lub więcej niż jedna kwota pożyczki) warto zebrać w łącznej kwocie i zgłosić jako jedno roszczenie (oczywiście załączając dokumentacje dotyczącą kwot składowych). Nie jest to generalny warunek, ale zalecenie – syndyk nie powinien odrzucić wierzytelności nie zebranych w jedna kwotę łączną lecz zgłaszanych oddzielnie, może jednak wyrazić życzenie ich zsumowania.
 • Roszczenia, które nie dotyczą spłaty długu pieniężnego lub których kwota jest nieokreślona, muszą zostać zgłoszone wedle wartości szacunkowej (np. zwrot samochodu – szacujemy jego wartość). Szacunek zazwyczaj nie musi być dokonany przez rzeczoznawcę – chyba ze zażąda tego syndyk.
 • W przypadku odsetek należy dokładnie określić stopę oprocentowania oraz okres naliczania odsetek. Jeżeli odsetki zostały zgłoszone jako wierzytelność główna, należy wyliczyć wysokość niezapłaconych odsetek narosłych do dnia otwarcia postępowania upadłościowego.
 • Do zgłoszenia dołączyć należy w teczce tytuł wykonawczy w oryginale (jeśli go posiadamy) lub jego kopie: dowody w postaci dokumentów takich jak np. wyroki, decyzje o wszczęciu egzekucji, oświadczenia ustalające wysokość kosztów, weksle, oświadczenia o uznaniu długu itp.
 • Zgodnie z decyzją o otwarciu postępowania upadłościowego wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia syndyka, z jakich zabezpieczeń ustanowionych na rzeczach ruchomych i prawach dłużnika chce skorzystać (np. z tytułu zastrzeżenia prawa własności – w Polsce rzadko się z tego korzysta, w Niemczech jest to częściej spotykane rozwiązanie), w efekcie syndyk wyłączy je z masy upadłościowej.
 • W zgłoszeniu należy określić przedmiot, z którego domagają się Państwo zaspokojenia, jak również rodzaj i uzasadnienie ustanowionego zabezpieczenia. Kto z przyczyn przez niego zawinionych zwleka ze zgłoszeniem ww. informacji lub tego nie uczyni, odpowiada za wynikłą z tego szkodę.
 • Przedstawiciele wierzyciela proszeni są o dołączenie do zgłoszenia pełnomocnictwa, z którego treści wynika ich upoważnienie do przyjmowania kwot pieniężnych.


Wskazówki dotyczące postępowania sądowego można znaleźć w załączniku „Amtliches Merkblatt zur Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren (Urzędowa informacja dot. zgłaszania roszczeń w postępowaniu upadłościowym zgodnie z § 174 niemieckiej ustawy Prawo upadłościowe)”

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie osób go sporządzających w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane, jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji biznesowych. Euler Hermes nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania


Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Euler Hermes zatrudnia 6 200 pracowników w 50 krajach. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania należnościami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2008 roku wyniósł 2,2 miliarda euro. Euler Hermes rozwinął międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej 40 milionów przedsiębiorstw. Grupa obejmuje swoimi gwarancjami transakcje handlowe na całym świecie na kwotę 800 mld euro.
Euler Hermes, członek grupy Allianz, jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu. Agencja Standard & Poor’s przyznała grupie oraz należącym do niej spółkom zależnym rating AA-.
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1999 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. oferuje windykację należności Mierzejewska - Kancelaria Prawna Sp. k.

 

 

Strażacy ćwiczyli u Szynaki

W środę (25.11.2009) dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Iławie został powiadomiony o pożarze, który wybuchł w fabryce Szynaka-Meble. Paliła się hala magazynowa i składowisko trocin. na miejsce wysłano 8 jednostek straży pożarnej — 3 z Lubawy, 2 z Rożentala i po jednej ze Złotowa, Tuszewa i Iławy. W trakcie działań okazało się, że rannych zostało trzech pracowników fabryki, a także jeden ze strażaków. Akcja ratownicza została przeprowadzona bardzo sprawnie i wizytę w Szynaka-Meble można było podsumować krótko: ĆWICZENIA BYŁY UDANE! (Gazeta Olsztyńska)

 

Do wnętrz i do ogrodu

Każde wnętrze domu czy sprzęt w ogrodzie potrzebuje odnowy raz na jakiś czas. Korzystając z oferty marki JEDYNKA® większość prac możemy wykonać niedrogo i we własnym zakresie.
Produkty JEDYNKI® już od wielu lat cieszą się opinią sprawdzonych wyrobów, którymi maluje się sprawnie i bez niespodzianek. Farby i emalie tej polskiej marki spełniają wymagania zarówno profesjonalistów jak i indywidualnych użytkowników. Swoją popularność JEDYNKA® zawdzięcza szerokiej gamie różnorodnych produktów do wnętrz, drewna i metalu oraz do malowania elewacji. Oprócz sprawdzonej jakości, ich wielkim atutem jest także atrakcyjna cena.

Cztery kąty
Pokoje dzienne i sypialnie to pomieszczenia, w których najchętniej odpoczywamy, dlatego też bardzo ważna jest ich harmonijna kolorystyka. Ofertę sprawdzonych barw znajdziemy w kolekcji 30 gotowych kolorów JEDYNKI® KOLOR. „Sielankowa oliwka”, „figlarny pomarańcz” czy „rozpalony żółty” to tylko przykłady modnych, opracowanych przez stylistów marki barw, stworzonych
z myślą o sypialniach i pokojach dziennych.
JEDYNKA® KOLOR jest dyspersyjną farbą akrylową o matowym połysku. Tworzy powłoki, które dzięki swojej mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” ścian. W 2008 roku produkt został wzbogacony dodatkiem zapachowym, którego świeża woń daje komfort malowania i utrzymuje się aż do momentu całkowitego wyschnięcia powierzchni.
Zakup JEDYNKI® KOLOR to także dobra decyzja z punktu widzenia remontowego budżetu. Przy zakupie opakowania 2,5 litrowego pomalujemy 25 m2 ścian, co oznacza wydatek tylko 1,20 zł w przeliczeniu na 1 m2 odnowionej powierzchni.

Oferta JEDYNKI® wykracza poza farby do wnętrz. Chcąc odnowić meble, sprzęty i inne dodatki z drewna lub metalu możemy to zrobić sięgając po jeden produkt – emalię na bazie żywicy alkidowej– JEDYNKĘ® DO DREWNA I METALU. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas potrzebny na malowanie oraz pieniądze na zakup oddzielnych preparatów do drewna i do metalu. Uniwersalne zastosowanie JEDYNKI® DO DREWNA I METALU pozwala na utrzymanie tej samej kolorystyki, np. „orzech średni”, zarówno na metalowej framudze jak i na drewnianych drzwiach.
Receptura produktu nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu, co oznacza, że może być on bezpiecznie używany także w zamkniętych pomieszczeniach. Paleta 21 gotowych kolorów JEDYNKI® DO DREWNA I METALU oraz opcja wyboru stopnia połysku (mat lub połysk) dają szerokie możliwości dekoracji elementów wyposażenia wnętrz. Do chwycenia za pędzel zachęca również przystępna cena produktu – ok. 13 zł za pojemnik 0,9 l (w wersji kolor biały z połyskiem), co pozwoli na odnowienie blisko 14 m2 powierzchni.
Prace malarskie z użyciem farb i emalii marki JEDYNKA® przebiegają szybko, a dzięki gęstej konsystencji produktów problem sprzątania po malowaniu jest ograniczony do minimum.

Ogrodowa odnowa
Drewniane okiennice, parkany czy altanki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Najskuteczniejszym sposobem na ich ochronę jest impregnacja. Preparaty z dodatkiem wosku, takie jak JEDYNKA® IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM, głęboko wnikają w strukturę tego naturalnego materiału i konserwują go od środka. Dodatkowo wosk zmniejsza możliwość zawilgocenia powierzchni.
Prace z użyciem JEDYNKI® IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM nie wymagają wcześniejszego planowania, ponieważ krótki czas wnikania preparatu w drewno pozwala je wykonać w ciągu jednego dnia. Ponadto, produkt jest bardzo wydajny − 0,9 l. wystarczy do pomalowania 20 m2 powierzchni.
JEDYNKA® IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM dostępna jest w kolorach: dąb, sosna, orzech, heban, mahoń, palisander, teak, biały, zielony oraz jako preparat bezbarwny. Produkt podkreśla naturalne piękno drewna poprzez zachowanie rysunku słojów, także gdy powierzchnie były malowane przy użyciu barwionych wersji preparatu. W tym ostatnim przypadku użyte pigmenty dodatkowo chronią pomalowaną powierzchnię przed promieniowaniem UV, natomiast bezbarwna JEDYNKA® IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM zawiera dodawany fabrycznie absorber UV.

JEDYNKA® oferuje kompletną ofertę wyrobów do różnorodnych zastosowań: począwszy od emulsji wewnętrznych, poprzez emalie do wnętrz i na zewnątrz, aż do produktów zewnętrznych do drewna i elewacji. Wielkim atutem wyrobów JEDYNKI® jest ich atrakcyjna cena.
JEDYNKA® KOLOR jest dyspersyjną farbą akrylową o matowym połysku. Tworzy powłoki, które dzięki swojej mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” ścian Fot. JEDYNKA®
JEDYNKA® IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM JEDYNKA® DO DREWNA I METALU JEDYNKA® KOLOR

 • Stopień połysku mat mat, połysk mat
 • Kolorystyka bezbarwny + 9 gotowych kolorów biały + 16 gotowych kolorów 30 gotowych kolorów
 • Wydajność do 18 m² / l do 14 m² / l do 10 m2 / l
 • Czas schnięcia ok. 6 h ok. 12 h ok. 2 h
 • Opakowanie 0,9 l; 2,5 l; 5 l; 10 l 0,4 l; 0,9 l; 2,5; 5 l i 10 l (biały i czarny) 2,5 l; 5 l
 • Cena 16,71 zł / 0,9 l (bezbarwny) 13,07 zł / 0,9 l
 • (biały, połysk) 30,46 zł / 2,5 l

Gdzie kupić

 

Deska Barlinecka w Chinach

Barlinek dostarcza swoje produkty, zwłaszcza deskę barlinecką, do 45 krajów na 4 kontynentach. Ostatnio jednym z  upodobanych kierunków dla polskiego producenta stały się Chiny.  
W ubiegłym roku kraj ten osiągnął wzrost gospodarczy ponad 9% PKB, a ich produkcja przemysłowa wzrosła również o 9% . Mimo silnej konkurencji, Chiny to światowy potentat produkcji warstwowych podłóg drewnianych, o potencjale produkcji około 25  mln m kw. rocznie,  a konsumpcji  ponad 78 mln m kw. (dane za 2008 r.). Barlinek zdecydował się zbudować  tam struktury sprzedażowe. Spółka zleciła badania rynku, których wyniki skłoniły zarząd do podjęcia  szeregu śmiałych decyzji.

Pierwszy  salon  firmowy Barlinka oferujący bogaty asortyment podłóg oraz akcesoriów drewnianych został otwarty w  końcu  października br.  w Szanghaju.  Producent stawia na produkty typu premium: najwyższej jakości,  dla wymagających klientów,  w cenach znacznie przewyższających ofertę miejscowej konkurencji.  
W ofercie dla chińskiego klienta prym wiodą  podłogi jednolamelowe, deski postarzane oraz egzotyczne.  

- Plany dotyczące rynku chińskiego w 2010 r. są ambitne, ale realne – uważa Marek Janke, członek zarządu, dyrektor handlowy spółki. Planujemy  otworzyć  w 2010 r. 15 sklepów franszyzowych, będziemy również prowadzić dystrybucję naszych podłóg we współpracy z miejscowymi sieciami DIY.

Barlinek w Chinach Fot. Barlinek

 

Bizneswoman Roku 2008 wybrana!

24 listopada podczas uroczystej gali w Galerii Porczyńskich w Warszawie, poznaliśmy nazwiska laureatek pierwszej edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2008, którego organizatorami byli BRE Bank i Radio PIN.

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt kobiet biznesu, właścicielek firm, dyrektorek zarządzających oraz pań pełniących kluczowe role w przedsiębiorstwach.

W pierwszym etapie konkursu wyłonionych zostało 10 finalistek. Następnie jury w składzie Dr Irena Eris, Ewa Zimny, Grażyna Piotrowska Oliwa, Halina Kustosz, Adam Szejnfeld, Ludwik Sobolewski, Przemysław Gdański i Dariusz Grzywaczewski wybrało laureatkę nagrody głównej oraz przyznało wyróżnienie specjalne.

Nagrodę główną, a tym samym tytuł Bizneswoman Roku 2008, otrzymała Lidia Mikołajczyk - Gmur, Dyrektor Generalna firmy Velux. Kobieta niezwykle wytrwała i konsekwentna w działaniu, przełamująca stereotypy. Przeszłą długą drogę dochodząc do sukcesu w typowo „męskiej" branży. Dzięki jej nowatorskiemu podejściu, firma wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych i odważnych produktów.
Laureatka ta została wybrana przez jury niemal jednogłośnie

Lidia Mikołajczyk–Gmur, Dyrektor Generalna VELUX Polska Sp. z o.o., udowadnia, że kobiety świetnie radzą sobie nawet w tak silnie zmaskulinizowanych branżach, jak branża budowlana. Jej doskonała intuicja połączona z umiejętnościami analizy twardych danych zaowocowała zdobyciem przez duńską firmę VELUX pozycji lidera na polskim rynku okien do poddaszy. Fot. RadioPIN

 

Salon dla każdego

Jeśli lubimy niekonwencjonalne rozwiązania... KOMANDORSalon w każdym domu jest pomieszczeniem wyjątkowym, które musi sprostać bardzo różnym potrzebom jednocześnie. Jest wizytówką całego domu, dlatego warto poświęcić czas i ciekawe go zaaranżować. Salon jest pomieszczeniem, w którym najczęściej przebywamy z rodziną i przyjmujemy gości. Dlatego ważne jest, aby pokój ten był umeblowany zgodnie z naszymi upodobaniami oraz ze smakiem....

 

 

Zarabiamy na środowisku – mądrze!

Edukacja Ekologia Środowisko Środowisko i gospodarka idą w parze, a najważniejsze obszary działania resortu to: ochrona klimatu, która pozwala na przebudowę polskiej gospodarki, racjonalizacja sektora odpadów i sprawne finansowanie ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska prezentowało osiągnięcia jako gospodarz panelu „Środowisko – potencjał rozwoju dla Polski” zorganizowanego w ramach konferencji podsumowującej dwa lata rządu PO-PSL.

Debatę z udziałem ministra Macieja Nowickiego oraz zaproszonych gości: Wojciecha Ponikiewskiego - dyrektora Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jana Rączki - prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciecha Stępniewskiego - koordynatora projektu „Klimat i energia” z WWF Polska, Michała Kiełszni - Generalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz Andrzeja Maciejewskiego - Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadził prof. Andrzej Kraszewski. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych, samorządów oraz eksperci.

- Udało nam się zrealizować wszystkie cele, które w swoim expose wskazał dla środowiska premier Tusk. Co więcej, zrealizowaliśmy także wszystkie cele, które stały się naszymi szczegółowymi priorytetami w działaniu. Środowisko to ważnych dział gospodarki i inwestycji, wspierający rozwój i modernizację gospodarki zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Myślę, że możemy być naprawdę dumni  z rezultatów naszych działań. Szczególnie, że zaczynaliśmy od odrobienia wielu zaległości - powiedział minister Nowicki.

Paneliści skupili się omówieniu kwestii ochrony klimatu jako drogi do przekształcenia polskiej i światowej gospodarki, wzroście roli Polski w międzynarodowych negocjacjach, m.in. dzięki sukcesowi poznańskiej Konferencji Klimatycznej COP 14,  a także umiejętnemu zarządzaniu środkami finansowymi na ochronę środowiska. Wskazywano także na sukcesy we współpracy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powołane przez ministra Nowickiego do odblokowania inwestycji drogowych.

Główne wątki panelu „Środowisko – potencjał do rozwoju Polski” i prezentacja najważniejszych osiągnięć resortu środowiska i ministra Macieja Nowickiego:

Ochrona środowiska to ważny dział gospodarki narodowej, w której zatrudnionych jest kilkaset tysięcy pracowników i która tworzy inwestycje pobudzające koniunkturę gospodarczą – inwestycje w ochronie środowiska stanowią ok. 8 proc. wszystkich w Polsce.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska jest bardzo restrykcyjna, tak jak i kary za nieprzestrzeganie przepisów. Polska postawiła na partnerską współpracę z Unią Europejską i rozwiązywanie konfliktów, a przez to przyspieszanie rozwoju gospodarczego. Dzięki temu udało się zakończyć nabrzmiały konflikt w sprawie Doliny Rospudy i rozpocząć budowę obwodnicy zgodnie z prawem.

Dokonano pełnego wdrożenia środowiskowego prawa unijnego do prawodawstwa krajowego. Odrobiono zaległości w zakresie GMO (ustawa w sejmie) czy odpadów. Stworzono pakiet ustaw racjonalizujących gospodarkę odpadami, który daje prawną bazę do wprowadzania na skalę krajową odzysku i recyklingu: szkła; metalu; makulatury; odpadów elektrycznych i elektronicznych; baterii i akumulatorów i starych samochodów. Nowoczesny system gospodarki odpadami spowoduje: zamykanie starych, szkodliwych dla środowiska wysypisk i oddanie władztwa nad odpadami administracji samorządowej – uporządkowanie rynku i sprostanie wysokim wymaganiom unijnym.

Skutecznie wydawane są środki unijne w największym w Unii Europejskiej Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko: ponad 200 umów o łącznej wartości ponad 4 mld zł, dzięki któremu wspierane są inwestycje służące ochronie środowiska.

Wysoki status ochrony przyrody w prawodawstwie UE powoduję, że budowa infrastruktury odbywa się z uwzględnieniem wartości przyrodniczych. Żeby ułatwić sprostanie tym wymogom powołano Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, dzięki której przyspieszono wydawanie decyzji środowiskowych niezbędnych do budowy dróg i autostrad: z 300 do 100 dni.

Polska zakończyła także wyznaczanie obszarów NATURA 2000 odblokowując tym samym wiele inwestycji, środków unijnych i ustanawiając jasne zasady dla inwestorów – likwidując obszar niepewności.

Katastrofalne skutki zmian klimatu już teraz zaczynają dotykać Polski: gwałtowne nawałnice, czy okresy dotkliwej suszy. Niezbędna jest wczesna identyfikacja zagrożeń oraz opracowanie metod zapobiegania, dlatego rozpoczęliśmy tworzenie długoterminowej strategii dla Polski w zakresie adaptacji do zmian klimatu, która wpłynie na poprawę zdrowia Polaków i bezpieczeństwa kraju.

Zaczęliśmy też zarabiać na klimacie: sprzedaliśmy pierwszą partię zaoszczędzonych dzięki skutecznej restrukturyzacji polskiej gospodarki nadwyżek jednostek emisji CO2 za 25 mln euro, jednocześnie wprowadzając do polskiej gospodarki pół miliarda środków na inwestycje, które będą tym samym wspierać realizację pakietu klimatyczno – energetycznego.

 

Submisja drewna cennego w RDLP Kraków

Od 24 listopada w Jodłówce (Nadleśnictwo Brzesko) można oglądać drewno dębowe i bukowe przeznaczone do submisji.
4 grudnia w Nadleśnictwie Brzesko (RDLP Kraków) odbędzie się submisja drewna cennego. Do sprzedaży przygotowano ok. 240 m sześc. drewna, głównie dębowego i bukowego, ale nie powinno zabraknąć również drewna innych gatunków.
Wybrane z ośmiu nadleśnictw RDLP w Krakowie najcenniejsze kłody zaprezentowane zostaną w dniach 24 listopada – 4 grudnia na składnicy zlokalizowanej w Gospodarstwie Szkółkarsko-Nasiennym w miejscowości Jodłówka.

Submisja odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Brzesko w Bochni przy ul. Łany 6.

 


Strona 33 z 100
Leśnik i logistyk z pasją Każdego dnia ktoś z nas jest częścią jakiegoś fantastycznego...
„Las wokół nas” w TVP i internecie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu we współpracy z...
Meble Transformers? Składane wielofunkcyjne meble? Szpan i design, czy przyszłość i...
Gawin wygrywa marką Pomimo trudnego czasu w branży meblarskiej Fabryka Mebli Gawin, laureat... ...więcej…
Ciepły montaż stanowi o efektywności okien Przy wyborze stolarki okiennej zwracamy uwagę na jej parametry techniczne,... ...więcej…
Wiodący detaliści przeciwko handlowi nielegalnym drewnem Grupa wiodących detalistów, do której należą IKEA, Kingfisher, Marks... ...więcej…

Najnowsze ogłoszenia


Reklama


Miejsce na reklamę

Sonda

DREMA i FURNICA 2010